Tecnimat
Comunicació
instal·lacions manteniments enginyería
 
  • Venda, instal·lació i manteniment d'equips i sistemes de radio_comunicanions (veu i dades):
    Aquesta activitat està orientada al sector professional: Empreses públiques i privades amb llicència i freqüències pròpies o compartides assignades per la delegació de telecomunicacions.

    Entre els nostres clients en troben companyies distribuïdores de gas, Ajuntaments, Cossos de policia local, Serveis de radio-busca, Cossos d'extinció d'incendis, Serveis de defensa forestal i parcs naturals i Departaments de control de trànsit.