productes   Tecnimat
 
Productes distribuïts:
- Modems transparents a 1200/2400 bps. per equips de ràdio.
- Interfícies de línia per control remot i/o transmissió de dades vía ràdio.
- Emissores mòbils i portàtils RTP i TRUNKING.
- Accessoris per radiocomunicacions.
- Repetidors, estacions base i sistemes auxiliars de control de xarxa.
- Sistemes d'alimentació fotovoltaica.
- Carregadors de bateries industrial per instal·lacions fixes.
- Sistema de mans lliures per emissores de ràdio mòbils instal·lades a vehicles patentat.
- Sistema de rearmament automàtic de automatismes de protecció de les instal·lacions elèctriques.